Asystent osoby niepełnosprawnej to wykonawca woli i poleceń osoby niepełnosprawnej w realizacji jej podstawowych, codziennych czynności. Jego rolą jest pomoc niepełnosprawnym w wykonaniu podjętych już przez nich działań oraz inspirowanie i zachęcanie do aktywności, doradzanie, wsparcie psychicznie i emocjonalne. Asystent osoby niepełnosprawnej ma być towarzyszem i przyjacielem w nawiązywaniu nowych relacji społecznych.

Okres nauczania:1 rok

Program nauczania:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Terapia zajęciowa i aktywizaja
 • Podstawy przedsiębiorczości

Perspektywy pracy:

 • Domy pomocy społecznej
 • Środowiskowe domy samopomocy
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Szpital
 • Szkoły
 • Ośrodki adaptacyjne