Kwalifikacja wstępna C, D

Kurs na przewóz osób i rzeczy

 

Obowiązek uczestnictwa w kursach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dotyczy wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy:

 • kat. D po 10 września 2008 r.
 • kat. C po 10 września 2009 r.

i chcą wykonywać zawód kierowcy w transporcie – przewozić osoby bądź towary.

 

Przed rozpoczęciem kursu należy wykonać badania psychologiczne i badania lekarskie.

 

Kursy składają się z zajęć teoretycznych (e-learning) oraz praktyki .Zajęcia obejmują część podstawową, część specjalistyczną oraz zajęcia praktyczne w ruchu drogowym jak i w warunkach specjalnych. Po ukończeniu kursu kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego. Pozytywny wynik egzaminu oznacza wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne jest 5 lat.

Prowadzimy kursy:

 • kurs kwalifikacji wstępnej (280 h)
  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C – po dniu 10 września 2009 r i ma 18-21 lat
  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D – po dniu 10 września 2008 r i ma 21-23 lat

 

 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 h)
  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C1 – po dniu 10 września 2009 r
  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C – po dniu 10 września 2009 r i ma skończone 21 lat
  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D1 – po dniu 10 września 2008 r
  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D – po dniu 10 września 2008 r i ma skończone 23 lata

 

 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej (70 h)
  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E
  • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

 

 Masz pytania napisz do nas lub zadzwoń.

Dar-Zof – Centrum Kształcenia Ustawicznego

Tel. 61 28 34 213 e-mail : dar-zof@dar-zof.pl