Kwalifikacja wstępna C, D

Kwalifikacja wstępna kat. C, D

Obowiązek uczestnictwa w kursach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dotyczy wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy:

  • kat. D po 10 września 2008 r.
  • kat. C po 10 września 2009 r.

i chcą wykonywać zawód kierowcy w transporcie – przewozić osoby bądź towary.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat dla kategorii C lub C+E

  • ukończone 21 lat dla kategorii D lub D+E,

Przed rozpoczęciem kursu należy wykonać badania psychologiczne i badania lekarskie.

Egzamin

Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej zdobywa się na podstawie pozytywnie zdanego testu kwalifikacyjnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, składającego się z:

  • testu podstawowego – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego,

  • testu specjalistycznego – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E.
    Test kwalifikacyjny trwa 45 minut i przeprowadzany jest w formie pisemnej .

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt z naszą firmą:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Dar-Zof w Śremie

ul. Długa 16, 63-100 Śrem

tel. 61 28 17 606, kom. 662 074 838, biuro@dar-zof.pl