Kurs dla wychowawców kolonii

Cel kursu:

Celem kursu jest zdobycie uprawnień wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wymagania dla uczestników:

 • ukończone 18 lat życia,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • posiadanie odpowiednich warunków zdrowotnych.

Program szkolenia:

 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
 • organizacja zajęć w placówce wypoczynku,
 • planowanie pracy opiekuńczo wychowawczej,
 • obowiązki i zadania wychowawcy grupy,
 • wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku,
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • zajęcia kulturalno-oświatowe,
 • zajęcia praktyczno-techniczne,
 • prace społecznie użyteczne,
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt z naszą firmą:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Dar-Zof w Śremie

ul. Długa 16, 63-100 Śrem

tel. 61 28 17 606, kom. 662 074 838, biuro@dar-zof.pl