Obsługa wózków widłowych

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych I WJO, II WJO i przygotowanie kursanta do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, w celu uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Sposób sprawdzania efektów nauczania:

Po zakończonym kursie uczestnik przystępuje do egzaminu końcowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Na egzaminie kursant powinien wykazać się wymaganą wiedzą teoretyczną ( egzamin ustny)oraz praktyczną umiejętnością obsługi i bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych.

Program szkolenia:

 • Typy wózków jezdniowych
 • Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Udźwig oraz inne wielkości charakteryzujące dla wózków jezdniowych
 • Czynności przy obsłudze wózka
 • Czynności w czasie pracy wózkiem
 • Trasy komunikacyjne i przepisy drogowe
 • Praca w specyficznych warunkach
 • Wiadomości z zakresu BHP
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Procedura postępowania w wypadkach podczas pracy wózkiem, uszkodzenia wózków.
 • Wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
 • Praktyczna nauka jazdy

Masz pytania napisz do nas lub zadzwoń.

Dar-Zof – Centrum Kształcenia Ustawicznego

Tel. 61 28 17 606 e-mail : biuro@dar-zof.pl