Obsługa wózków widłowych

Cel szkolenia

Zdobycie uprawnień zezwalających do kierowania wózkami jezdniowymi (spalinowe, gazowe, elektryczne) z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG)

 

Wymagania:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • badania lekarskie na operatora wózka widłowego

 

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

 • Zaświadczenie bezterminowe, na drukach MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej) na wózki elektryczne, spalinowe, gazowe z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG)
 • Legitymacja ze zdjęciem

 

Program szkolenia : (67 h)

 • Typy wózków jezdniowych
 • Budowa wózków jezdniowych
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie pracy i po pracy
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu BHP
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Praktyczna nauka jazdy
 • Wymiana butli

 

Dogodne terminy, do ustalenia z kursantem lub zamawiającym.

Zajęcia prowadzone indywidualnie lub grupowo.

Możliwość przeprowadzenia kursu na terenie firmy zamawiającej.

 

Masz pytania napisz do nas lub zadzwoń.

Dar-Zof – Centrum Kształcenia Ustawicznego

Tel. 61 28 34 213 e-mail : dar-zof@dar-zof.pl