Kurs języka migowego st. 1

Cel szkolenia:
Kurs skierowany jest na praktyczne wykorzystanie umiejętności w kontaktach
z osobami niesłyszącymi. Celem ogólnym jest rozwój umiejętności osobistych
i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w zakresie posługiwania się językiem migowym, wykształcenie umiejętności konstruowania wypowiedzi w języku polskim migowym, osób słyszących, w celu pomocy bezpośredniej osobom niesłyszącym.

Forma szkolenia:
Zajęcia szkoleniowe, mające na celu naukę języka migowego i ćwiczenia umożliwiające wykształcenie umiejętności konstruowania wypowiedzi w języku polskim migowym, osób słyszących, w celu pomocy bezpośredniej osobom niesłyszącym. Zajęcia będą obejmowały materiał 300 słów w zakresie języka migowego, co daje solidne podstawy do porozumiewania się w stopniu podstawowym.

Program kursu: 60 h

Teoria języka migowego

 1. Podstawowe wiadomości o niesłyszących i ustalenia terminologiczne
 2. Język migowy i jego cechy (pojęcie język migowy, system językowo-migowy pełny i użytkowy)
 3. Podstawowe zasady kontaktu z osobami niesłyszącymi
 4. Praktyczne wskazówki do nauki języka migowego

Daktylografia

 1. Zasady przekazywania alfabetu palcowego
 2. Znaki statyczne i znaki dynamiczne
 3. Znaki polskich liter i diagrafów
 4. Znaki liczebników głównych i porządkowych
 5. Znaki i zasady uzupełniające daktylografię

Ideografia

 1. Pierwszy kontakt – 40 znaków
 2. Praca i zatrudnienie – 40 znaków
 3. Edukacja – 40 znaków
 4. Zdrowie – 30 znaków
 5. Dom i rodzina – 40 znaków
 6. Urzędy i instytucje – 40 znaków
 7. Kultura, sport i wypoczynek – 40 znaków
 8. Rachuba czasu – 30 znaków

SZKOLENIE DLA ASYSTENTA RODZINY

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu prawa, psychologii rozwojowej, psychoprofilaktyki, terapii rodzin oraz metodyki pracy asystenta rodziny.
 • Nabycie umiejętności opracowywania oraz realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym, zawodowym, a także prawnym.
 • Rozwinięcie własnych kompetencji poprzez wzrost umiejętności komunikacyjnych oraz negocjacji i mediacji.
 • Zdobycie narzędzi do tworzenia specyficznej diagnozy klinicznej jednostki oraz efektywnego planu korekcyjnego.
 • Osiągnięcie umiejętności z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny.
 • Rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu pedagogiki wychowawczej.
 • Poznanie efektywnych sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej.

Wymagania wobec kandydata:

 • osoby z wykształceniem średnim lub średnim niepełnym (nie wymagana matura)
 • absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich chcący poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień rodziny
 • pracownicy socjalni
 • psychologowie
 • pedagodzy
 • osoby pracujące w charakterze asystentów rodziny
 • osoby zajmujące się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną
 • pracownicy Urzędów Gmin

Program szkolenia : 230 h

 1. Podstawy prawa wspomagającego funkcjonowanie rodziny
 2. Komunikacja w pracy asystenta rodziny
 3. Warsztat pracy asystenta rodziny
 4. Aspekty pracy asystenta rodziny
 5. Edukacja zdrowotna
 6. Elementy ekonomii
 7. Praktyka zawodowa

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt z naszą firmą:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Dar-Zof w Śremie

ul. Długa 16, 63-100 Śrem

tel. 61 28 17 606, kom. 662 074 838, biuro@dar-zof.pl