Kategoria C

Kurs prawa jazdy kat. C

Uprawnia do kierowania:

 •  pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonych z pojazdu określonego wyżej oraz przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM,
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Prawo Jazdy kat. B,
 • wiek 21 lat ( można rozpocząć 3 miesiące przed) lub kwalifikacja wstępna w wieku lat 18,
 • Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej,Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek wynosi 19 lat,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • orzeczenie psychologiczne.

W cenie podstawowego kursu kat. C zapewniamy:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych (e-learning – wykłady bez wychodzenia z domu),
 • 30 godzin zajęć praktycznych,
 • bezpłatny pakiet materiałów szkoleniowych,
 • możliwość rozłożenia płatności na nieoprocentowane raty bez żadnych formalności,
 • jazdy we wszystkie dni tygodnia.

Aby się zapisać należy dostarczć do Ośrodka szkolenia kierowców numer PKK (Profil kandydata na kierowcę), który otrzymujemy w Starostwie Powiatowym po dostarzczeniu następujących dokumnetów:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • kolorową aktualną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • kserokopie posiadanego prawa jazdy kat. B.

Zapraszamy do biura, chętnie pomożemy Państwu w poprawnym wypełnieniu wniosku oraz w przygotowaniu kompletu dokumentów.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt z naszą firmą:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Dar-Zof w Śremie

ul. Długa 16, 63-100 Śrem

tel. 61 28 17 606, kom. 662 074 838, biuro@dar-zof.pl