Kategoria B

Kurs prawa jazdy kat. B

 

Uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepą lekką,
 • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 

 Wymagania stawiane kandydatom:

 • minimalny wiek kursanta to 17 lat i 9 miesięcy. Kursanci na kat B, którzy nie ukończyli 18 lat muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na kurs,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

 

 W cenie kursu kat. B zapewniamy:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych ( e-learning – wykłady bez wychodzenia z domu),
 • 30 godzin zajęć praktycznych,
 • bezpłatny pakiet materiałów szkoleniowych,
 • możliwość rozłożenia płatności na nieoprocentowane raty bez żadnych formalności,
 • jazdy we wszystkie dni tygodnia,
 • bezpłatne konsultacje,
 • dostęp do rozszerzonych materiałów szkoleniowych w siedzibie firmy.

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego na ul. Wybickiego 2 w Śremie. Możliwość wybrania sposobu odbycia części teoretycznej

 • wykłady stacjonarne trzy razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa od. 16.30) – 8 spotkań,
 • wykłady e-lerning – wykłady przez internet + 2 spotkania (w tym pierwsza pomoc).

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców DAR-ZOF wychodząc na przeciw oczekiwaniom słuchaczy podjął współprace z firmą dysponującą programem szkolenia kierowców przez internet. Innowacyjna metoda szkolenia została już uruchomiona. Szkolenia opracowane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących Pojazdami.

 

Aby się zapisać należy dostarczć do Ośrodka szkolenia kierowców numer PKK (Profil kandydata na kierowcę), który otrzymujemy w Starostwie Powiatowym po dostarzczeniu następujących dokumnetów:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • kolorową aktualną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • kserokopie posiadanego prawa jazdy kat. B.

 

Masz pytania napisz do nas lub zadzwoń.

Dar-Zof – Centrum Kształcenia Ustawicznego

Tel. 61 28 34 213 e-mail : dar-zof@dar-zof.pl