Kategoria B

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

Wymagania stawiane kandydatom:

 • minimalny wiek kursanta to 17 lat i 9 miesięcy. Kursanci na kat B, którzy nie ukończyli 18 lat muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na kurs,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

W cenie kursu kat. B zapewniamy:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych ,
 • 30 godzin zajęć praktycznych,
 • bezpłatny pakiet materiałów szkoleniowych,
 • możliwość rozłożenia płatności na raty,
 • jazdy we wszystkie dni tygodnia,
 • bezpłatne konsultacje,
 • dostęp do rozszerzonych materiałów szkoleniowych w siedzibie firmy.

Aby się zapisać należy dostarczyć do Ośrodka szkolenia kierowców numer PKK (Profil kandydata na kierowcę), który otrzymujemy w Starostwie Powiatowym po dostarczeniu następujących dokumentów:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • kolorową aktualną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • kserokopie posiadanego prawa jazdy kat. B (w przypadku podwyższania prawa jazdy)

Zajęcia teoretyczne obywają się w poniedziałki , wtorki , środy o godz. 16.30 przez 2 tygodnie (6 spotkań).

Rozpoczęcie zajęć teoretycznych zawsze 2 poniedziałek miesiąca.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt z naszą firmą:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Dar-Zof w Śremie

ul. Długa 16, 63-100 Śrem

tel. 61 28 17 606, kom. 662 074 838, biuro@dar-zof.pl