Kurs dla kierowników kolonii

Cel kursu:

Celem kursu jest zdobycie uprawnień Kierownika w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

Miejsce szkolenia:

Zespół Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego

ul. Wybickiego 2, 63-100 Śrem

Wymagania dla uczestników:

  • ukończone 18 lat życia,
  • wykształcenie minimum średnie,
  • być czynnym nauczycielem lub czynnym instruktorem harcerstwa w stopniu co najmniej podharcmistrza lub inną osobą posiadającą co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Program szkolenia:

  • planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku,
  • organizacja pracy w placówce wypoczynku.
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników,
  • organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i aministracyjno-obsługowym,
  • prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt z naszą firmą:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Dar-Zof w Śremie

ul. Długa 16, 63-100 Śrem

tel. 61 28 17 606, kom. 662 074 838, biuro@dar-zof.pl