Kategoria B+E

Kurs prawa jazdy kat. B+E

Kategoria ta uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc do 3,5t wraz z przyczepa także o dmc do 3,5t (laweta z pojazdem) oraz ciągnikiem rolniczym wraz z dwoma przyczepami czyli dokładnie takie same uprawnienie co przy kategorii T.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Prawo jazdy kat. B,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

W cenie podstawowego kursu kat. B+E zapewniamy:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych,
 • 15 godzin zajęć praktycznych,
 • bezpłatny pakiet materiałów szkoleniowych,
 • możliwość rozłożenia płatności na nieoprocentowane raty bez żadnych formalności,
 • jazdy we wszystkie dni tygodnia.

Aby się zapisać należy dostarczć do Ośrodka szkolenia kierowców numer PKK (Profil kandydata na kierowcę), który otrzymujemy w Starostwie Powiatowym po dostarzczeniu następujących dokumnetów:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • kolorową aktualną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • kserokopie posiadanego prawa jazdy kat. B.

Zapraszamy do biura, chętnie pomożemy Państwu w poprawnym wypełnieniu wniosku oraz w przygotowaniu kompletu dokumentów.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt z naszą firmą:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Dar-Zof w Śremie

ul. Długa 16, 63-100 Śrem

tel. 61 28 17 606, kom. 662 074 838, biuro@dar-zof.pl