Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Cel szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie elementarną wiedzę i umiejętności z zakresu prawidłowości rozwoju, sprawowania pielęgnacji i opieki nad małym dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym. Posiadane kompetencje merytoryczne i praktyczne uzyskane podczas szkolenia, umożliwią uczestnikom szkolenia współuczestniczyć w realizacji funkcji opiekuńczych, pielęgnacyjnych oraz wychowawczych w żłobkach lub klubach dziecięcych.

Zdobyte doświadczenie podczas szkolenia pozwoli im świadomie kreować rzeczywistość by pozwolić swoim podopiecznym na harmonijny i wszechstronny rozwój.

Podstawami uzyskanych kwalifikacji jest przyswojenie zasadniczych kwestii z zakresu pedagogiki wczesnodziecięcej, rozwoju dziecka, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć mających na celu stymulowanie sfer psychomotorycznej małego dziecka, rozpoznawanie nieprawidłowości rozwojowych,- planowania i dokumentowania rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach,

Absolwenci uzyskują przygotowanie merytoryczne i praktyczne, uprawnienia do pracy opiekuna w żłobku lub klubach dziecięcych.

Wymagania wobec kandydata:

  • Wykształcenie średnie matura nie jest wymagana
  • Aktualna książeczka Sanepidu z wpisem Lekarza Medycyny Pracy

Program szkolenia: 280 h

  1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
  2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
  3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  4. Kompetencje opiekuna dziecka
  5. Praktyka zawodowa

Absolwent po ukończeniu nauki otrzymuje:

  • Zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze MEN
  • Zaświadczenie  potwierdzające uzyskanie kwalifikacje  zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt z naszą firmą:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Dar-Zof w Śremie

ul. Długa 16, 63-100 Śrem

tel. 61 28 17 606, kom. 662 074 838, biuro@dar-zof.pl