Asystent rodziny

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu prawa, psychologii rozwojowej, psychoprofilaktyki, terapii rodzin oraz metodyki pracy asystenta rodziny.

 • Nabycie umiejętności opracowywania oraz realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym, zawodowym, a także prawnym.

 • Rozwinięcie własnych kompetencji poprzez wzrost umiejętności komunikacyjnych oraz negocjacji i mediacji.

 • Zdobycie narzędzi do tworzenia specyficznej diagnozy klinicznej jednostki oraz efektywnego planu korekcyjnego.

 • Osiągnięcie umiejętności z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny.

 • Rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu pedagogiki wychowawczej.

 • Poznanie efektywnych sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej.

Wymagania wobec kandydata:

 • osoby z wykształceniem średnim lub średnim niepełnym (nie wymagana matura)

 • absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich chcący poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień rodziny

 • pracownicy socjalni

 • psychologowie

 • pedagodzy

 • osoby pracujące w charakterze asystentów rodziny

 • osoby zajmujące się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną

 • pracownicy Urzędów Gmin

Program szkolenia : 230 h

 1. Podstawy prawa wspomagającego funkcjonowanie rodziny

 2. Komunikacja w pracy asystenta rodziny

 3. Warsztat pracy asystenta rodziny

 4. Aspekty pracy asystenta rodziny

 5. Edukacja zdrowotna

 6. Elementy ekonomii

 7. Praktyka zawodowa

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt z naszą firmą:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Dar-Zof w Śremie

ul. Długa 16, 63-100 Śrem

tel. 61 28 17 606, kom. 662 074 838, biuro@dar-zof.pl