Okres nauczania: 3 lata (po szkole podstawowej lub gimnazjum)

Szkoła dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.
Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w daym roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela , dwa razy w miesiącu)

Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe ZUS, KRUS, SĄDY i inne. Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu .