Kursy (ADR)

Kursy dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR)

Możliwość organizacji szkoleń grupowych w uzgodnionym terminie.

Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującym podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku z zachowaniem własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób i środowiska.

W kursach dokształcających mogą uczestniczyć:

  • Początkowy kurs podstawowy – kierowcy ubiegający się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR, którzy ukończyli 21 lat i posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii
  • Początkowy kurs specjalistyczny – kierowcy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy
  • Kurs doskonalący ( podstawowym lub specjalistycznym) – odpowiednio kierowcy posiadający wymagane przepisami zaświadczenie ADR, w roku poprzedzającym datę upływu ich ważności

Zaświadczenie ADR ważne na okres 5 lat..

Możliwość organizacji szkoleń grupowych w uzgodnionym terminie.

Dokumenty, które należy złożyć, aby zapisać się na kurs:

  • kserokopia prawa jazdy
  • kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm lewy półprofil, z widocznym lewym uchem